Soludax verricht de volgende werkzaamheden op het gebied van legionella:

Risicoanalyse legionella (in samenwerking met BRL6010 partner)
Logboek legionella (in samenwerking met BRL6010 partner)
Wateranalyse legionella
Keerklep controle
Tekening maken waterleiding

 Wat is legionella:

Legionellabacteriën zijn organismen die van nature leven in (drink)water. In kleine aantallen zijn ze niet gevaarlijk, maar in grote aantallen kunnen ze potentieel dodelijk zijn. Wanneer iemand besmet raakt met de bacterie kan dit resulteren in twee verschillende ziektebeelden. Dit heeft te maken met de verschillende serotypen. De gevaarlijkste variant: Legionella pneumophila serotype 1, kan leiden tot de veteranenziekte, die potentieel dodelijk is. Symptomen die hierbij optreden zijn onder andere:

 -Snel opkomende hoofd- en spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 °C.-Hoesten en kortademigheid-Lichte griepachtige verschijnselen zoals; koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten.

 Mensen worden echter niet zomaar ziek van de bacterie. Zo kan iemand alleen besmet raken wanneer hij de bacterie inademt via verneveld water (druppeltjes of aerosolen). Daarnaast hangt het af van de intensiteit van de blootstelling, de hoeveelheid bacterie in het water en het vermogen van het afweersysteem om de beginnende infectie het hoofd te bieden.

Er zijn groepen mensen die meer kans lopen op een legionellabesmetting, zoals:

 -Zware rokers
-Ouderen
-Mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door ziekte
-Patiënten met een longziekte

 Daarnaast kan de legionellabacterie alleen maar uitgroeien tot gevaarlijk grote aantallen in water met een temperatuur tussen 25 °C en 50 °C en in water tussen 20 °C en 25 °C dat langere tijd stilstaat (bijvoorbeeld door weinig gebruik van de kranen/douches). Boven 50 °C sterft legionella zeer langzaam af, boven 60 °C sterft het snel af.

De gezondheidsraad schat dat de legionellabacterie er verantwoordelijk voor is dat jaarlijks 800 mensen in het ziekenhuis worden behandeld voor een longontsteking (beter bekend als de veteranenziekte). Van deze patiënten overlijdt ongeveer 10%. Een groter aantal mensen houdt blijvende gezondheidsklachten over nadat ze zijn behandeld, zoals concentratieproblemen, vermoeidheid en krachtverlies, vaak met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg. Hierdoor zijn vanuit de overheid regels gesteld aan leidingwater-installaties met bepaalde gebruiksfuncties. Deze richtlijnen hebben tot doel om een uitbraak van legionella te voorkomen en vormen de basis voor dit rapport


Risicoanalyse legionella

Tijdens een rondgang op de locatie worden de risico’s van de drinkwaterinstallatie beoordeeld.De volgende onderdelen worden beschreven:

 Grondstof
Drinkwaterinstallatie
Checklist warmtapwaterbereiding (toestellen)
Checklist warmwaterleidingnet
Tappuntenlijst
Temperatuurmetingen

Beheersplan

Nadat de risicoanalyse is uitgevoerd worden de gegevens verwerkt in een beheersplan/logboek.De volgende onderdelen worden beschreven:

 Algemene gegevens
Legionella
Beschrijving installatie
Overzicht werkinstructies
Risicoanalyse
Technische aanpassingen
Logboeken
Indien wenselijk begeleiden wij u bij het beheer van het logboek.


Keerklepcontrole

Bij vrijwel alle apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op een waterleidingnet, o.a. wasmachines, vaatwassers, brandslanghaspels en koffiemachines, behoort een keerklep te zitten. De keerklep zorgt ervoor dat het verontreinigd water wat gebruikt wordt door het apparaat niet terug kan stromen in de waterleiding.

Soludax, een betrouwbare partner in het controleren van keerkleppen.De keerkleppen worden gecontroleerd volgens waterwerkblad 1.4G

 Er zijn methoden:

 -Standaardmethode
De standaardmethode is toepasbaar daar waar de keerklep goed bereikbaar is en er met de aanwezige waterdruk van tenminste 50 kPa over de keerklep kan worden aangelegd. Op het keerklephuis zelf of direct benedenstrooms ervan moet een aftapaansluiting aanwezig zijn waarop een manometer is aan te sluiten.

 -Vacuümmethode
De vacuümmethode kan worden toegepast als er geen direct zicht is op de benedenstrooms installatie. Het is hierbij van belang dat alle aansluitingen luchtdicht zijn en de stopkraan bovenstrooms volledig afsluit.

 -Overdrukmethode
Bij toepassing van de overdrukmethode moet benedenstrooms van de keerklep een aftapaansluiting en afsluitorgaan in de installatie aanwezig zijn. Op de aftapaansluiting wordt een drukverhogingsunit aangesloten.


Wateronderzoek

Soludax verzorgt voor u de legionella wateronderzoeken. De watermonsters worden genomen door een geaccrediteerd laboratorium.

 Kosten legionella wateranalyse vanaf € 53,00 (excl. btw)

 U hoeft zich geen zorgen te maken dat de watermonsters vergeten worden, onze planner maakt een afspraak met u. Wilt u gebruik maken van de legionella wateranalyse, neem dan contact met ons op.

 De volgende opdrachtgevers maken gebruik van deze diensten:

 -Installateurs
-Woningbouwcooperaties
-Vereniging van huiseigenaren
-Campings-Bed en breakfast
-Hotels
-Groepsaccomadaties
-Havens


Tekening

Omdat wij met grote regelmaat tegen komen dat er geen deugdelijke tekening van het watersysteem is, bieden wij u de mogelijkheid om deze te laten tekenen door ons.Wij gaan eerst de situatie ter plaatse bekijken en vervolgens met Autocad tekenen.Mocht u vragen over het tekenwerk hebben, neem dan gerust contact met ons op.