BlowerDoor algemeen.        

 Met het BlowerDoor meetsysteem kunnen wij betrouwbaar de luchtdichtheid van gebouwen meten. Lekkages al tijdens de bouwfase vaststellen en na het elimineren van de zwakke plaatsen de kwaliteit van alle maatregelen i.v.m. de afdichting van het gebouw beoordelen en documenteren.

 U heeft de BlowerDoor nodig

– voor het testen van bestaande gebouwen.
– de zwakke punten van de luchtdichtheid te analyseren in het gebouw.
– om schade te voorkomen aan gebouwen door condensvorming.
– de kwaliteit van de luchtdichtheid, in een gebouw waar werk wordt verricht, te handhaven.
– voor het testen van de luchtdichtheid van de ventilatiesystemen.
– voor de bouw van energie-efficiënte huizen.
– voor metingen van grote gebouwen.
– voor rook- en brandbeveiliging.


Met de BlowerDoor kunt u drukverschil metingen verrichten in overeenstemming met de Europese norm (EN 13829) of de Canadese Standard (CGSB).

Voor meer informatie: www.blowerdoor.de       

Luchtdichtheidsmeting tijdens de bouw.

Wij hebben ervaring met het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in de volgende gebouwen:

Woning
Cleanroom
   Hybride
   OK
   Opdekruimte OK
   Bedieningsruimte OK
   Voorbereidingsruimte
   Techniekruimte
Laboratoria
Isolatiekamer
Dierruimte

 Uitvoering
Middels het gebruik van een BlowerDoor worden de ruimten getest op de luchtdichtheid middels de EN 13829 methode.Wij houden de waardes aan die aangegeven staan in het bestek.Eventueel niet haalbare waardes worden aangegeven aan opdrachtgever.Mochten er openingen aanwezig zijn, waardoor er geen waardes uitleesbaar zijn, dan wordt deze ruimte als boven de norm aangegeven.Indien nodig wordt middels het gebruik van een rookmachine en/of blaasbalg aangegeven waar de lekkages zich bevinden.U ontvangt een schriftelijke rapportage met daarin een overzicht van resultaten luchtdichtheidsmeting en aangevuld met foto’s van aangetroffen lekkage(s).

 Afmeting deuren:
De test kan alleen uitgevoerd worden bij deuren met een maat van 0,7 x 1,3 mtr tot 1,14 x 2,41 mtr.Mocht deze maatvoering niet haalbaar zijn, dan gaan we in overleg een bouwkundige aanpassing maken.

 Technische dienst:
Wilt u er zorg voor dragen dat tijdens onze werkzaamheden iemand van de technische dienst aanwezig of bereikbaar is.

Luchtdichtheidsmeting voor desinfectie

Om verantwoord te kunnen desinfecteren wordt vooraf een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd.Wij voeren deze combinatie van werkzaamheden uit in de volgende gebouwen:

 Cleanroom
Laboratoria MLIII
TBC Lab
Isolatiekamer
Dierruimte

 Uitvoering
Luchtdichtheidsmeting:
Middels het gebruik van een BlowerDoor techniek worden de ruimten getest op de luchtdichtheid middels de EN 13829 methode.Met behulp van een rookgenerator en/of rookstift wordt de ruimte getest op mogelijk doortrekken van dampen.Deze test wordt uitgevoerd in de onderdruk fase, waarbij de rook aan de binnenzijde wordt aangebracht.Mogelijke lekkage en daaraan gekoppelde herstelwerkzaamheden wordt aangegeven.Op het moment dat de herstelwerkzaamheden gereed zijn, kan er op een verantwoorde wijze een desinfectie uitgevoerd worden.

 Afmeting deuren:
De test kan alleen uitgevoerd worden bij deuren met een maat van 0,7 x 1,3 mtr tot 1,14 x 2,41 mtr. Mocht deze maatvoering niet haalbaar zijn, dan gaan we in overleg een bouwkundig aanpassing maken.

 Technische dienst:
Wilt u er zorg voor dragen dat tijdens onze werkzaamheden iemand van de technische dienst aanwezig of bereikbaar is.